N KID GROUP RETREAT 2022 - DARE TO TRANSFORM

TIN TỨC - SỰ KIỆN

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘 𝟎𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟑

❤️ 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐀𝐘 𝟎𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟑 Một năm dù có đến 365 ngày thì cũng chỉ có một ngày 8/3 ...
Đọc tiếp

[N KID GROUP x HUTECH] – HUTECH CAREER DAY 2023 

[N KID GROUP X HUTECH] - HUTECH CAREER DAY 2023  Khởi đầu năm mới cùng các cơ hội nghề nghiệp ...
Đọc tiếp

N KID GROUP – CHÀO XUÂN QUÝ MÃO 2023

N KID GROUP - Chào Xuân Quý Mão 2023  Những ngày làm việc cuối năm không chỉ là thời gian ...
Đọc tiếp

YEAR END PARTY 2022 – N KID GROUP ALLSTAR AWARDS

YEAR END PARTY 2022 - N KID GROUP ALLSTAR AWARDS ✨ 2022 đi qua với nhiều thách thức, khó khăn ...
Đọc tiếp

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

TINIWORLD

TINISTORE

TINIPARK

ĐIỂM PHÂN PHỐI

N KIDDERS

TRIỆU KHÁCH HÀNG/NĂM