Tax Accountant (Kế Toán Thuế)

Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

1/ Báo cáo Thuế (Tax Reports):

 • Hoàn thành các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm;
 • Ước tính và theo dõi các tờ khai thuế;
 • Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh;
 • Xác định các khoản tiết kiệm thuế và đề xuất các cách để tăng lợi nhuận;

2/ Giải thích về thuế/Tax Explaination:

 • Làm việc với kiểm toán;
 • Làm việc với cơ quan thuế;
 • Chia sẻ dữ liệu tài chính với bộ phận kế toán;
 • Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế;
 • Chuẩn bị các thủ tục giấy tờ cần thiết để nộp và khai thuế;
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu thuế của công ty;

3/ Cập nhật chính sách thuế/Tax Policy Updates:

 • Theo dõi xu hướng của ngành và theo dõi những thay đổi liên quan đến thuế;
 • Đưa ra các dự đoán về thuế cho quản lý cấp cao;
 • Các công việc theo sự phân công của cấp QLTT
 • Report to: Chief Accountant

Yêu cầu:

3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, có chuyên môn kiến thức vững về Thuế.

Chăm chỉ chịu khó, chịu áp lực cao

Khả năng logic và đàm phán tốt

Có kinh nghiệm ERP (SAP, Microsoft Dynamic/365)

Send your CV to my.dau@nkidgroup.com. Contact Ms My HR 09 69 958 662 (Zalo)

Job Features

Job CategoryCorporate

Apply Online