.NET developer (Middle/Senior)

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 10 tháng ago

Mô tả công việc:

 • Thiết kế & phát triển hệ thống POS, CRM trên mô hình Microservice 
 • Phối hợp với thành viên trong nhóm để phân tích nghiệp vụ, phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm. 
 • Tối ưu hóa và bảo trì hệ thống, viết tài liệu về hệ thống. 
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai và vận hành dự án. 
 • Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý. 

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong .NET Framework, .NET Core (C#, ASP.NET, MVC, Web API).
 • Có kinh nghiệm RESTful services, Web socket,  Web API 
 • Có kiến thức về OOP, Design Pattern, Microservices 
 • Có kinh nghiệm cơ sở dữ liệu MSSQL.
 • Có kinh nghiệm MongoDB, Redis, RabbitMQ, … là lợi thế 
 • Có kinh nghiệm Cloud AWS, K8S, CICD là một lợi thế
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm và kỹ năng phối hợp giữa các bộ phận tốt 
 • Khả năng nắm bắt, học hỏi, tư duy logic
 • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đam mê công việc 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: phu.tran@nkidgroup.com

 

Job Features

Job CategoryN KID Retail

Apply Online