Cơ hội nghề nghiệp

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 11 tháng ago

Tóm tắt công việc: Admin cho Team Dự Án & bảo trì Tập hợp/chuyển tiếp thông tin/vấn đề/nhu cầu của các trung tâm đến giám sát bộ phận bảo trì. Hỗ trợ quá trình kiểm tra bảo trì trung tâm, chuyển tiếp thông tin phản hồi đến quản lý bộ phận bảo trì Tham gia ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 11 tháng ago

Mục tiêu công việc: Hoàn thành các dự án xây dựng bằng cách lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các dự án; hoàn thành các cuộc kiểm tra chất lượng; giám sát các nhà thầu phụ và nhân viên. Mô tả công việc: Giám sát quy trình thực thi dự án. Thực hiện ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 11 tháng ago

Mô tả công việc: Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ cấp trên (chỉnh sửa, cải tạo, hoặc thiết kế mới). Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và khảo sát hoặc chỉ cần hình chụp hiện trạng Tiếp nhận mặt bằng CAD Phase 1: Concept Design_Đối với concept mới: Phác thảo và đề xuất ý ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 11 tháng ago

AIM OF THE JOB: Identify and promptly report to the BOD important issues of Management, compliance, risks that affect the Company’s operations, along with recommendations and resolution for the issues. Compliance: Review, evaluate, and adjust internal control procedures proposed by departments. Check the compliance of company’s policies and control procedures. Advise the BOD and employees ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 12 tháng ago

Mô tả công việc: Hỗ trợ PM (Product Manager) xây dựng kế hoạch, chiến lược sản phẩm hàng quý, hàng năm. Tìm nguồn và phát triển các danh mục mới và sản phẩm mới dựa trên kế hoạch & chiến lược phù hợp. Đảm bảo rằng Bộ phận Bán hàng/Hàng hóa Trực quan/Tiếp thị đã ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 12 tháng ago

I. Mô tả công việc 1. Đánh giá chất lượng thiết bị công nghệ / máy chơi game Phân tích đánh giá chất lượng các thiết bị game, máy móc tại trung tâm Đưa ra định hướng để tăng doanh thu cho khu vực Game Đưa ra kế hoạch đối với các máy game chưa ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

1.Quản lý layout, Merchandising: Phối hợp với bộ phận PRODUCT và Visual Merchandise để đề xuất danh sách sản phẩm/ nhóm hàng cho layout cửa hàng đạt được hiệu quả tối đa doanh thu theo m2 Nắm rõ và hiểu rõ sản phẩm/ ngành hàng, đảm bảo các thông tin về tem nhãn sản phẩm ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Mô tả công việc 1.Xây dựng chương trình đào tạo (15%) Chương trình đào tạo: Phối hợp, xây dựng chương trình đào tạo   Đề xuất cam kết đào tạo: Soạn thảo và đề xuất cam kết đảm bảo chính sách đào tạo được thực hiện được hiệu quả. Rà soát và cập nhật đảm bảo phù hợp ...

Read More

Mô tả công việc: – Hỗ trợ Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Kiểm soát hoạt động trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán – Thực hiện kế hoạch kiểm tra chi tiết theo phạm vi được phân công bởi Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Kiểm soát hoạt động – Thực hiện ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Thank you for your interest in N Kid Group (www.nkidgroup.com) Established in 2009, N Kid Group isTHE LEADING INTEGRATED KIDS’ LIFESTYLE PLATFORM COMPANY in Vietnam, operating across the spectrum of Attractions, Retail and Distribution segments within the Kid industry. Currently, the Company owns and operates the network of TINIWORLDTM (Edutainment Playground) and TINISTORETM (Kid retail stores) nationwide. Additionally, N KID Group is the manufacturer ...

Read More

Fulltime
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Thank you for your interest in N Kid Group (www.nkidgroup.com) Established in 2009, N Kid Group isTHE LEADING INTEGRATED KIDS’ LIFESTYLE PLATFORM COMPANY in Vietnam, operating across the spectrum of Attractions, Retail and Distribution segments within the Kid industry. Currently, the Company owns and operates the network of TINIWORLDTM (Edutainment Playground) and TINISTORETM (Kid retail stores) nationwide. Additionally, N ...

Read More

Mô tả công việc: · Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các hồ sơ thanh toán cho chính xác. · Chịu trách nhiệm các khoản hạch toán của team AP, đảm bảo việc hạch toán của team là chính xác · Chịu trách nhiệm các khoản trích trước chi phí đảm bảo các khoản ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Thương hiệu tiNiWorld: N KID Group tự hào mang lại hơn 5 triệu nụ cười cho hơn 5 triệu lượt trẻ em và gia đình đến vui chơi giải trí tại tiNiWorld. Tìm nguồn cung ứng, đàm phán hợp đồng và xây dựng quan hệ với các nhà cung cấp mới. Tìm nguồn cung ứng ...

Read More

Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

1/ Báo cáo Thuế (Tax Reports): Hoàn thành các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm; Ước tính và theo dõi các tờ khai thuế; Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh; Xác định các khoản tiết kiệm thuế và đề xuất các cách để tăng ...

Read More

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 1 năm ago

Thank you for your interest in N Kid Group (www.nkidgroup.com) Established in 2009, N Kid Group is THE LEADING INTEGRATED KIDS’ LIFESTYLE PLATFORM COMPANY in Vietnam, operating across the spectrum of Attractions, Retail and Distribution segments within the Kid industry. Currently, the Company owns and operates the network of TINIWORLDTM (Edutainment Playground) and TINISTORETM (Kid ...

Read More