Training Executive – Chuyên viên Đào tạo

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 4 tháng ago

1.  Triển khai các chương trình đào tạo (70%)

– Thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch hàng năm và hàng tháng của bộ phận

– Thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

–  Đứng lớp và thực hiện các khóa đào tạo OJT cho khối tiNiWorld.

–  Thực hiện đào tạo nhân viên và quản lý cho các dự án mới ở các tỉnh thành

–  Thực hiện kiểm tra và theo sát các hoạt động sau đào tạo tại trung tâm.

–  Thực hiện đánh giá hoạt động đào tạo tại trung tâm. Đảm bảo các cấp bậc trong trung tâm được cung cấp đào tạo theo đúng chương trình đào tạo.

–  Nhân sự có thể được luân chuyển giữa các mảng công việc trong nội bộ phòng đào tạo tùy theo nhu cầu cty

2.  Phát triển các chương trình đào tạo (15%)

–  Phát triển nội dung các chương trình đào tạo theo định hướng và yêu cầu từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng đào tạo.

–  Chỉnh sửa, cập nhật và thay đổi nội dung các chương trình đào tạo theo yêu cầu của bộ phận.

3.  Tổng hợp và phân tích đào tạo (15%)

–  Lên kế hoạch cá nhân hàng tháng

–  Tổng hợp tất cả các báo cáo hàng tuần về đào tạo và lịch đào tạo.

–  Theo dõi các báo cáo hàng tháng về đánh giá kết quả đào tạo

–  Thu thập và tổng hợp tất cả các tài liệu và dữ liệu của phòng theo tiêu chuẩn.

–  Phân tích và phát triển đào tạo để cải tiến dịch vụ khách hàng

BP. Tuyển dụng: my.dau@nkidgroup.com – SĐT: 0969958662
Địa điểm: 7th Floor, Samco Building, 326 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Job Features

Job CategoryCorporate, Distribution, N KID Attractions, N KID Retail

Apply Online