CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ – INTERNAL AUDIT

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

JOB DESCRIPTION ( Mô tả công việc ):

 • Hỗ trợ Trưởng phòng KSHĐ trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
 • Thực hiện kế hoạch kiểm tra chi tiết theo phạm vi được phân công bởi Trưởng phòng KSHĐ
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết theo như mô tả trong chương trình kiểm toán
 • Ghi chép kết quả trong hồ sơ kiểm toán với đầy đủ bằng chứng được lưu lại
 • Thảo luận với Trưởng phòng KSHĐ về các phát hiện trong quá trình kiểm toán
 • Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được phân công bởi Trưởng phòng KSHĐ
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ
 • Báo cáo cho Trưởng phòng KSHĐ các rủi ro, sai phạm xảy ra tại thực địa (trung tâm, cửa hàng, các phòng ban) và đề xuất các phương án khắc phục torng quá trình thực hiện kiểm soát
 • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
 • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty
 • Kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị tại các trung tâm, cửa hàng, phòng ban
 • Thực hiện đo lường và đánh giá hiệu quả các quy trình/ quy định
 • Lập báo cáo theo sự phân công của Trưởng phòng KSHĐ
 • Tự cập nhật kiến thức, đảm bảo duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên điều phối

JOB REQUIREMENT (Yêu cầu công việc):

     1. Education (Trình độ học vấn):Tốt nghiệp từ Cao đẳng chính quy chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh

    2. Experiences (Kinh nghiệm): 1 – 2 năm trong lĩnh vực kiểm toán kiểm toán nội bộ, kế toán

 • Hiểu biết về các nguyên tắc/ phương pháp kiểm toán nội bộ
 • Có kiến thức về các rủi ro và hệ thống kiểm soát
 • Phẩm chất: Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực và nhiệt tình trong công việc. Có thể đi công tác

    3. Competency (Năng lực):

 • Kỹ năng phân tích tốt
 • Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
 • Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích
 • Kỹ năng làm việc nhóm/ làm việc độc lập
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Tiếng Anh giao tiếp

BENEFIT (Phúc lợi):

 • Môi trường làm việc năng động, thân thiện
 • Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp.
 • Chế độ phúc lợi và bảo hiểm đầy đủ
 • Du lịch hàng năm

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • CV ứng tuyển gửi về mail: phu.tran@nkidgroup.com

 

Job Features

Job CategoryCorporate

Apply Online