Hardware Engineer

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 5 tháng ago

Địa điểm làm việc:

NKID HCMC Office: 326 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Thiết kế khuôn mẫu, hình ảnh, bản vẽ, sơ đồ cho các sản phẩm nghiên cứu và phát triển bởi bộ phận phần cứng.

Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với các đối tác, nhà cung cấp linh kiện, thiết bị trong nước.

Sắp xếp, đóng gói và bảo quản bo mạch và linh kiện điện tử khác.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm mới.

Xây dựng chương trình, tài liệu và kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, chủ đề công nghệ và các sản phẩm mới do bộ phận phần cứng phát triển.

Quản lý kỹ thuật hệ thống CCTV.

Lắp đặt thiết bị cho các trung tâm/cửa hàng mới.

Chuẩn bị và đóng gói hàng hóa, thiết bị cho trung tâm mới.

Thi công lắp đặt các thiết bị cho trung tâm mới theo tiến độ và hướng dẫn từ Hardware Leader.

Hướng dẫn nhân viên trung tâm/cửa hàng thao tác sử dụng và vận hành theo hạn mức cho phép.

Công việc liên quan:

Hỗ trợ tháo dỡ và đóng gói các thiết bị điện tử theo yêu cầu.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản các thiết bị, dụng cụ điện tử, công vụ làm việc trong bộ phận.

Báo cáo hàng hóa, tiến độ công việc hằng ngày cho Hardware Leader và Hardware Manager.

Thực hiện các công việc khác có liên quan do Hardware Leader và Hardware Manager yêu cầu.

Yêu cầu:

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về thiết kế đồ họa máy tính.

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, kỹ thuật.

Có kiến thức về cấu trúc nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

Kỹ năng thuyết trình và giai tiếp tốt. Đọc hiểu tiếng Anh giao tiếp cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành điện tử.

Đảm bảo hàng hóa cho trung tâm mới được đầy đủ và chính xác.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và xây dựng.

Hoàn thành lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch.

Tháo dỡ và đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo thiết bị không bị hư hại trong quá trình tháo dỡ và đòng gói.

Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm văn phòng bao gồm email, Microsoft Office, internet… và các ứng dụng khác có liên quan đến công việc.

Mối liên hệ công việc:

Bên trong:Các phòng ban trong công ty

Bên ngoài:Các đối tác phát triển sản phẩm, nhà cung cấp linh kiện, thiết bị trong nước.

Quyền hạn:

Được quyền sử dụng internet để tìm kiếm tài liệu của các thiết bị, linh kiện điện tử.

Được tham gia các lớp huấn luyện của bộ phận và công ty.

Được quyền đề xuất cấp trên trực tiếp các phương án cải tiến mới trong công việc để đạt hiệu quả.

Yêu cầu về trình độ học vấn/ kỹ năng/ kinh nghiệm/ phẩm chất cá nhân:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học (các ngành điện – điện tử, điện tử – viễn thông, điều khiển tự động). Có kiến thức về điện tử chuyên ngành.

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa máy tính cơ bản; Lập kế hoạch và sắp xếp công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Đọc hiểu tài liệu linh kiện điện tử, sơ đồ mạch điện tử;

Kinh nghiệm: hơn 2 năm trong lĩnh vực điện tử hoặc tương đương.

Phẩm chất: Cẩn thận, cần cù, trung thực. Có thái độ cầu thị và tinh thần cầu tiến trong công việc.

Ứng tuyển bằng cách gửi CV qua email: recruitment@nkidgroup.com

Tiêu đề: Ứng tuyển_Hardware Engineer_Họ và tên

Job Features

Job CategoryCorporate

Apply Online