Chuyên viên Kế toán hàng tồn kho cấp cao

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 2 tháng ago

1. Kiểm soát quy trình nhập/xuất hàng vào kho tổng và các trung tâm đảm bảo đúng với thực tế: 

 • Đối soát các nghiệp vụ Nhập/Xuất khác, đảm bảo không có bất kỳ nghiệp vụ bất thường.
 • Báo cáo kịp thời khi phát sinh các nghiệp vụ bất thường về kho
 • Kiểm tra và hỗ trợ tư vấn xử lý các giao dịch treo, không tích hợp về SAP

2. Kiểm tra, tạo mới mã hàng tồn kho mới, các chương trình khuyến mãi: 

 • Khi nhận đề xuất tạo mã mới từ bộ phận đề xuất, kiểm tra tính đầy đủ về thông tin của mã hàng, mã hàng có bị tạo trùng lập hay không
 • Đối soát thông tin khi lên Item master data là thông tin đầy đủ, chính xác. Nếu có vấn đề, phản hồi trực tiếp đến HOD của bộ phận đề xuất để xử lý.

3. Kiểm kê định kỳ hàng tháng, quý, năm

 • Hàng tháng: Kiểm tra các BBKK Cửa hàng, Trung tâm nộp về: Đối chiếu số liệu tồn kho thực tế – hệ thống, các giải trình chênh lệch, giá trị thất thoát theo định mức…
 • Thực hiện kiểm kê vào các đợt kiểm kê kho Tổng, kiểm kê đóng cửa trả mặt bằng, kiểm kê theo quý, năm.

4. Kiểm kê đột xuất nếu phát hiện gian lận hoặc nghi ngờ

 • Khi thấy bất thường giữa số liệu kế toán và trung tâm/kho tổng, yêu cầu trung tâm và kho tổng tiến hành kiểm kê đột xuất.
 • Nếu trung tâm/kho tổng không giải thích được bất thường, lập biên bản và trình sếp để có biện pháp xử lý cũng như biện pháp hạn chế rủi ro về sau.
 • Tiến hành can thiệp ngay lập tức sau khi sếp đã duyệt biện pháp để tránh rủi ro sẽ lập lại.

5. Đối chiếu tồn kho kí gửi

 • Đối chiếu tồn kho NCC kí gửi
 • Nếu trung tâm/kho tổng không giải thích được bất thường, lập biên bản và trình sếp để có biện pháp xử lý cũng như biện pháp hạn chế rủi ro về sau.

6. Quản lý mã kho 

 • Tạo mã kho mới khi có yêu cầu
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của các kho. Nếu không còn số liệu tồn kho thì tiến hành khóa mã kho

7. Báo cáo hàng tồn kho

 • Xuất tuổi tồn kho, làm báo cáo tuổi nợ hàng tuần.
 • Từ báo cáo tuần, rà soát lại những hàng tồn kho có tuổi nợ hơn 90 ngày để đánh giá khả năng chậm luân chuyển. Gửi báo cáo cho những mã hàng chậm luân chuyển để có phương án xử lý.

8. Báo cáo tháng

 • Cập nhật toàn bộ chứng từ vào SAP, đối chiếu NXT của trung tâm, kho tổng với số liệu trên SAP
 • Lập dự phòng hàng tồn kho
 • Kiểm tra những PR/PO/GRPO/Inventory transfer còn tồn tại trên hệ thống hơn 30 ngày, đảm bảo PR/PO/GRPO/Inventory transfer phải được giải quyết dứt điểm cho từng tuần/tháng/quý, không tạo ra tình trạng mất kiểm soát trên hệ thống
 • Đánh giá và báo cáo giá vốn hàng bán của các khối vận hành (Dịch vụ, Bán lẻ, Bán sỉ)

9. Quản lý bộ hồ sơ nhập khẩu

 • Sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng nhập khẩu sẽ liên hệ với forwarder để tiến hành tập hợp 1 bộ hồ sơ nhập khẩu hoàn chỉnh. Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu.

10. Các yêu cầu khác từ Quản lý kế toán

Job Features

Job CategoryCorporate

Apply Online