Head of Center_Quản Lý Trung Tâm_tiNiWorld

Fulltime
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

 

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Quản lý Trung tâm chịu trách nhiệm về hoạt động của trung tâm tiNiWorld, điều hành theo định hướng của công ty với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng và quản lý chi phí, phát triển ngân sách trung tâm đảm bảo sao trung tâm có lợi nhuận tốt nhất.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý vận hành và kinh doanh:

 • Quản lý trung tâm và đảm bảo hoạt động ổn định mỗi ngày
 • Quản lý tài sản và cơ sở vật chất và đảm bảo vệ sinh, gọn gàng, an toàn và hoạt động bình thường
 • Quan sát và đảm bảo trung tâm tuân thủ về quản lý tiền mặt và giữ tiền an toàn
 • Duy trì các tiêu chuẩn tiNiWorld trong và ngoài trung tâm: hình ảnh, bảng quảng cáo, áp phích, bảng thông báo và biển báo…
 • Đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình, các văn bản và hệ thống báo cáo và tiêu chuẩn của công ty luôn được các nhân viên tuân thủ một cách nhất quán
 • Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, nhân viên để đảm bảo thương hiệu và dịch vụ chuyên nghiệp của công ty.

Bán hàng & Tiếp thị:

 • Phối hợp với bộ phận Marketing để phát triển và thực hiện các kế hoạch tiếp thị, các chương trình khuyến mãi đã được phê duyệt

Quản lý Tài sản và Kiểm soát Chi phí:

 • Theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng, kiểm kê và định mức tồn kho tối thiểu
 • Đăng ký mua hàng trên cơ sở mức tồn kho tối thiểu
 • Theo dõi việc sử dụng tài sản và máy móc thiết bị hàng tháng
 • Theo dõi và đảm bảo chi phí trung tâm nằm trong nguyên tắc của ngân sách

Quản trị Nhân Sự:

 • Căn cứ vào kế hoạch nhân sự của trung tâm để đào tạo đội ngũ, đảm bảo chiến lược phát triển nhân sự.
 • Đào tạo, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên trung tâm để mang lại kết quả bán hàng và dịch vụ xuất sắc
 • Định hướng và giám sát việc đào tạo nhân viên tuyển mới đến các địa điểm làm việc
 • Đưa ra các đề xuất cho thăng tiến nội bộ.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

 • Full-time 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần

QUYỀN LỢI:

 • Thu nhập cạnh tranh+thưởng doanh số
 • Được đào tạo thường xuyên các kỹ năng quản lý
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Ứng tuyển bằng cách gửi CV qua email: recruitment@nkidgroup.com.

Tiêu đề: Ứng tuyển_Quản Lý Trung Tâm_Tên Trung Tâm Ứng Tuyển

Job Features

Job CategoryN KID Attractions

Apply Online