Back-end Developer (NodeJS)

Fulltime
Hồ Chí Minh
Posted 6 tháng ago

Mô tả công việc:

  • Thiết kế & phát triển hệ thống POS, CRM trên mô hình Microservice 
  • Phối hợp với thành viên trong nhóm để phân tích nghiệp vụ, phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm. 
  • Tối ưu hóa và bảo trì hệ thống, viết tài liệu về hệ thống. 
  • Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai và vận hành dự án. 
  • Báo cáo, và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý. 

Yêu cầu công việc:

Có kinh nghiệm từ 3 năm làm backend NodeJS bằng Express

Có kinh nghiệm lập trình NodeJS, Express theo kiến trúc event-driven hoặc Microservice.

Thành thạo cơ sở dữ liệu MongoDB, Redis. Có kinh nghiệm MSSQL, AWS RDS là lợi thế 

Có kinh nghiệm unit testing

Có kinh nghiệm ReactJS, CoffeeScript, Cloud AWS, K8S, CICD là một lợi thế 

Có khả năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm và kỹ năng phối hợp giữa các bộ phận tốt

Khả năng nắm bắt, học hỏi, tư duy logic. 

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đam mê công việc 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: my.dau@nkidgroup.com

Job Features

Job CategoryCorporate, N KID Retail

Apply Online